Struktura

dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW - Opiekun Poradni  - Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Mateusz Lis – Przewodniczący Zarządu Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW, student V roku prawa stacjonarnego. Ze Studencką Poradnią Prawną związany od 2014 roku. Praktykę zawodową odbywał w jednej z większych warszawskich kancelarii oraz w różnych instytucjach państowychc takich jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prokuratura. W przyszłości ma zamiar odbyć aplikację adwokacką. Interesuje się prawem karnym.
Kontakt: mateuszlis321@gmail.com


Mirosława Klonowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW. Studentka V roku prawa stacjonarnego. Uczestnik programu "Business Law" realizowanego na WPiA UKSW. Członek Koła Nauk Penalnych oraz Koła Naukowego Procesualistów. Doświadczenie zawodowe zdobywa współpracując z dużą warszawską kancelarią prawną.
Kontakt: mirka.klonowska@gmail.com
 

Aleksandra Milanowicz – Sekretarz Zarządu Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UKSW. Studentka IV rok prawa stacjonarnego. Z Poradnią Prawną związana od 2015 roku. 
Kontakt: aleksandramilanowicz@gmail.com
 

 

Założyciele Uniwersytckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW:

Mateusz Cieślak
Kontakt: m.cieslak@uksw.edu.pl

Monika Podleśna
Kontakt: monika.podlesna@gmail.com

Monika Horna                                                                                                                           
Kontakt: monika.horna@fdn.pl

Weronika Dąbrowska
Kontakt: weronika.dabrowska90@gmail.com